Τα βότανα μας προέρχονται από όλη την Ελλάδα στηρίζοντας μικρούς καλλιεργητές που σέβονται τη φύση, τη γη και τα προϊόντα της.