Αν θέλετε να διατηρήσετε το άρωμα και την φρεσκάδα τους ,αποθηκεύστε τα προϊόντα σε θερμοκρασία δωματίου μακριά από το φως και την υγρασία.