Τα προϊόντα μας προέρχονται από πιστοποιημένες οργανικές καλλιέργειες και το εργαστήριο είναι βιολογικά πιστοποιημένο από τον ελληνικό φορέα πιστοποίησης ΔΗΩ.